Ereleden

Theo Rouwen

is als jonge jongen bandlid geworden en heeft in het jaar 1967 het bandleiderschap van Wim Boshouwers overgenomen. Daarna is Theo nog voorzitter van de Stichting Arnhem Band geworden. Naast deze bestuurlijke functies is Theo de centrale figuur in de ontwikkeling van de band geweest.

Guus Philips

is in de jaren ’80 staflid geworden en is tussen 1987 en 1996 bandleider geweest. Daarna is hij tot 2003 stichtingsvoorzitter geweest. In de periode dat Guus bandleider en stichtingsvoorzitter is geweest heeft de Arnhem Band op muzikaal vlak een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt.

Wim Boshouwers

is bij de oprichting van de Arnhem Band in 1946 lid geworden. Kort daarna is hij staflid geworden en snel daarna ook bandleider. Wim heeft de Arnhem Band na de enorme instroom bij de oprichting weten om te vormen van een grote groep zonder middelen tot een band die een duidelijke koers had.

Robert Philips

is in de jaren ’70 lid geworden van de Arnhem Band. In zijn bandtijd is Robert staflid, tambour-maître en hopman geweest. Hierna is Robert is de stichting getreden waar hij jaren lang voorzitter van is geweest. Zijn toewijding aan de Arnhem Band is altijd erg sterk geweest. Robert heeft de Arnhem Band door zowel goede als mindere tijden geleid.

Arnhem Band waarderingsteken

Han Bergmans

is oud-bandlid, oud-staflid en na zijn afscheid in de jaren ’80 nooit helemaal weg geweest bij de Arnhem Band. Op de achtergrond heeft Han veel werk verzet bij het automatiseren van de administratie. Daarnaast is hij lid van de werkgroep St. Nicolaas én is hij lid van de reüniecommissie.

Corrie Rouwen

is vanaf de jaren ’60, toen haar latere echtgenoot Theo in de bandstaf kwam, altijd actief geweest voor de Band. Corrie was onder andere het creatieve brein achter diverse carnavalsoutfits. Op Koninginnedag was zij jarenlang een vertrouwd gezicht voor de vrijwilligers en is al jarenlang actief bij de St. Nicolaas-actie.

Lex Verborg

is begin jaren ’70 bandlid geworden. Na zijn staftijd is Lex een ruime periode actief gebleven als penningmeester van de Stichting. Zijn bijdrage ging verder dan het penningmeesterschap: Lex stond ook aan de basis van diverse plannen waaruit visie en gevoel voor de tijdsgeest bleek.

Chris van der Burg

is vanaf het moment dat zijn kinderen lid zijn geworden in de jaren ‘90 altijd actief geweest voor de band. Hij is een lange periode secretaris geweest van de Stichting en heeft als bestuurslid veel op touw gezet. Na zijn bestuursperiode is Chris actief gebleven als Band-fotograaf en in onder anderen de SEAB en oliebollenactie.

Bijzondere vermelding

Herman Jansen

is één van de oprichters van de Arnhem Band en heeft zich in de begintijd intensief beziggehouden met de eerste, moeilijke ontwikkelingen. Herman is tot zijn overlijden in 1988 altijd op de achtergrond, als raadgever én inspirator voor de bandleiders na hem, belangrijk geweest.